AKTUALNOŚCI   STATUT   MY   DZIAŁALNOŚĆ   GALERIA   eFOTOTEKA    KONTAKTKN_AR_aktualnosci/KN_AR_aktualnosci.htmlKN_AR_statut.htmlKN_AR_my.htmlKN_AR_dzialalnosc.htmlKN_AR_galeria/KN_AR_galeria.htmlhttp://www.arch.pw.edu.pl/efototeka/KN_AR_kontakt.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5shapeimage_1_link_6

Pomiary, badania i projekty Zespołu Katedralnego we Fromborku ze zbiorów ZAP WA PWW latach 2012 - 2013 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oddział w Olsztynie dzięki pomocy finansowej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie we współpracy z członkami KN AR dokonało digitalizacji zbioru rysunków dotyczących Wzgórza Katedralnego we Fromborku.


Pomiary, badania i projekty wykonane w latach 50. i 60. XX wieku stanowią unikatowy zbiór dokumentów przydatnych przy pracach konserwatorskich i w badaniach naukowych.


Poniżej prezentujemy pełne katalogi zbioru oraz wybrane rysunki pomiarowe (oryginały rysunków dostępne są w zbiorach naukowych ZAP WA PW)
ZbiorPomiarowZAP_002203_002381_Frombork.pdf

ZbiorRysunkówZAP_002382-002588_Frombork.pdf
rysunki pomiarowe - galeria