KOMITET ORGANIZACYJNY : 
Koło Naukowe Architektury Rodzimej 
Wydziału Architektury Politechniki Warszawskie.
ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa
tel. 696 033 368
e-mail: kolo@architekturarodzima.pl

KOMITET NAUKOWY:
Przewodniczący:
prof. nzw. dr hab. inż. arch. Robert M. Kunkel

Sekretarz:
mgr inż. arch. Leszek Włochyński 

dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek
dr inż. arch. Grzegorz Rytel
dr Iwona Szustakiewicz