Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej:


„CZY MAMY RODZIMĄ ARCHITEKTURĘ?”

organizowanej przez Koło Naukowe Architektury Rodzimej WA PW, która odbędzie się w dniach 3-4 marca 2018r. w gmachu Wydziału Architektury PW ul. Koszykowa 55 w Warszawie.


Temat konferencji parafrazuje tytuł wydanej w 1916r. książki pióra Stefana Szyllera

„Czy mamy polską architekturę?”, w której autor starał się przekonać, iż pomimo wielorakich wpływów zewnętrznych, polskiej architekturze udało się zachować odrębność narodową.


Sto lat po publikacji rozprawy profesora Stefana Szyllera,  idąc jego śladem poddajemy pod dyskusję pytanie, czy możemy mówić o istnieniu architektury rodzimej? W czasach rozszerzającej się globalizacji, pojęcie rodzimości i narodowości nabiera nowego znaczenia. Konferencja ma na celu odpowiedzenie na pytanie czy w przeszłości jak i współcześnie powstaje architektura czerpiąca z tradycji, kultury, będących źródłem tożsamości, a co za tym idzie architektura z którą możemy i chcemy się utożsamiać.


Referentom proponujemy następujące pola tematyczne:

  1. 1.Architektura wernakularna jako źródło tożsamości lokalnej

i etnicznej.

-Cechy i elementy stanowiące o rodzimości architektury;

-Rodzimość źródłem tożsamości;

-Budownictwo samorodne;

-Techniki budownictwa lokalnego, jako przejaw architektury rodzimej.


  1. 2.„Podług nieba i zwyczaju polskiego” - recepcja wątków ogólnoeuropejskich a tendencje rodzime w architekturze w Polsce.

-Architektura w Polsce w kontekście "globalnej wioski".


3. Potencjał kulturotwórczy zabytków w wymiarze transgranicznym - dziedzictwo architektoniczne dawnych Kresów Wschodnich i Ziem ZachodnichPonadto zachęcamy do kreowania i nadsyłania wystąpień, których tematyka nie znalazła się pośród wymienionych przez nas punktów, a w Państwa opinii będzie nawiązywać do problematyki konferencji.