AKTUALNOŚCI   STATUT   MY   DZIAŁALNOŚĆ   GALERIA   eFOTOTEKA    KONTAKTKN_AR_aktualnosci/KN_AR_aktualnosci.htmlKN_AR_statut.htmlKN_AR_my.htmlKN_AR_galeria/KN_AR_galeria.htmlhttp://www.arch.pw.edu.pl/efototeka/KN_AR_kontakt.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5shapeimage_1_link_6


Rok 2016: 

Organizacja wystawy dyplomów nauczycieli akademickich „/100 Oddanie stulecia”

Sesja naukowa w Czerwińsku na Wisłą

Organizacja spaceru po Saskiej Kępie śladami profesorów WAPW,  w ramach obchodów stulecia Wydziału

Kontynuowanie działalności “Duszogalerii” na WAPW


Ściągnij plik w  .pdf: 2016 Sprawozdanie KN AR.pdf

  

Rok 2011: 

Kontynowanie organizacji pokazów filmów o tematyce architektonicznej w Klubie Akademickim Wydziału Architektury

Kontynuowanie projektu naukowo-badawczego dygitalizacji zbiorów Zakładu Architektury Polskiej WAPW - eFototeka

Kontynuowanie działalności “Duszogalerii” na WAPW

Organizacja (wraz z Bractwem Brygowym) 4 rejsu architektów

.... cdn


Rok 2010: 

Badania architektoniczne, pomiarifotograficznadokumentacjaZamkuw Lidzbarku Warmińskim (grant rektorski)

Opracowanieidygitalizacjamateriałó́wpomiarowych architektury drewnianej z d. powiatów: morąskiego, pasłęckiego, mrągowskiego, ełckiego, giżyckiego i olsztyńskiego (współpraca z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Konserwatorskim)

Wyjazd warsztatowo-naukowy do czeskiej Pragi

Organizacja wraz z Liceum im. Św. Tomasza z Akwinu wystawy "Wilno wczoraj i dziś"

Organizacja pokazów filmów o tematyce architektonicznej w Klubie Akademickim Wydziału Architektury

Kontynuowanie projektu naukowo-badawczego dygitalizacji zbiorów Zakładu Architektury Polskiej WAPW - eFototeka

Kontynuowanie działalności “Duszogalerii” na WAPW


Ściągnij plik w .pdf: 2010 - Sprawozdanie KN AR.pdf


Rok 2009: 

Spotkanie poświęcone pamięci Jana Rodowicza “Anody”

Organizacja wraz z Muzeum Historii Polski gościnnego wykładu prof. Rafaela Moneo pod tytułem „Reviewing a life’s work”

Wyjazd warsztatowo-naukowy do Sandomierza

Inwentaryzacja konwiktu w zespole pielgrzymkowym w Krośnie k. Ornety na Warmii

Udział w konferencji „Trwałość? Użyteczność? Piękno? Architektura dwudziestego wieku w Polsce” we Wrocławiu oraz odczyt pt. „Marek Leykam - architekt konsekwentny”

Wykonanie koncepcji rewitalizacji otoczenia kościoła w Niedźwiadnej i prezentacja projektu na komisji konserwatorskiej

Start w konkursie na Muzeum Historii Polski

Wyjazd krajoznawczy do Łążka

Sesja naukowa poświęcona rodzinie Lindley’ów i jej działalności w Warszawie

Kontynuowanie projektu naukowo-badawczego dygitalizacji zbiorów Zakładu Architektury Polskiej WAPW - eFototeka

Kontynuowanie działalności “Duszogalerii” na WAPW


Ściągnij plik w .pdf: 2009 - Sprawozdanie KN ARpdf.pdf


Rok 2008: 

Start w konkursie koncepcyjnym na rewitalizację budynku Elizeum - dwie nagrody równorzędne

Uruchomienie eFototeki - zbiór obejmuje 400 zdjęć Wilna autorstwa Jana Bułhaka

Kontynuowanie projektu naukowo-badawczego dygitalizacji zbiorów Zakładu Architektury Polskiej WAPW - eFototeka

Udział w warsztatach “Dotyk Renesansu” we Florencji

Inwentaryzacja kościoła w zespole pielgrzymkowym w Krośnie k. Ornety na Warmii

Sesja naukowa w stulecie urodzin prof. Marka Leykama

Kontynuowanie działalności “Duszogalerii” na WAPW


Ściągnij plik w .pdf: 2008 - Sprawozdanie KN AR.pdf


Rok 2007: 

Badania architektoniczne domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli

 Organizacja (wraz z Bractwem Brygowym) udziału Reprezentacji PW w regatach The Tall Ships’ Races 2007

Organizacja (wraz z Bractwem Brygowym) III Rejsu Architektów

Projekt naukowo-badawczy dygitalizacji zbiorów Zakładu Architektury Polskiej WAPW - eFototeka

Kontynuowanie działalności “Duszogalerii” na WAPW


Ściągnij plik w .pdf: 2007 - Sprawozdanie KN AR.pdf


Rok 2006:

Start w konkursie “Warszawa: Miasto i Demokracja” - wyróżnienie

Wyjazd warsztatowy do Gdańska

Europejska Konferencja EGiR w Krakowie

Warsztaty “Rescuing the Hidden Wooden Architecture” we Florencji

Udział w warsztatach “Dotyk Renesansu” we Florencji

Uruchomienie “Duszogalerii” na WAPW


Ściągnij plik w .pdf: 2006 - Sprawozdanie KN AR.pdf